Sierra Leone

In 1461 werd Sierra Leone ontdekt door de Portugezen. Voor Europa was het land vanaf die tijd vooral interessant als bron van slaven. Duizenden slaven werden verscheept naar Amerika en West-Indië. In 1787 werd door bevrijde slaven uit Londen een nederzetting gebouwd. In 1792 werd de huidige hoofdstad Freetown gesticht door vrijgelaten Afro-Amerikaanse slaven. Vanaf 1808 patrouilleerden de Engelsen langs de kust van West-Afrika om illegale slavnehandel tegen te gaan. Sierra Leone werd vanaf die tijd meer en meer een Engelse kolonie. De verschillenden groepen kolonisten vormden één bevolkingsgroep met een eigen taal, het Krio.

 

Op 27 april 1961 verkreeg Sierra Leone onafhankelijkheid. Tussen 1991 en 2001 woedde er een bloedige burgeroorlog. De gevolgen zijn nog altijd zichtbaar. Tijdens de oorlog werden 10 duizenden slachtoffers gemaakt en meer dan 2 miljoen mensen moesten hun huis als vluchtling achterlaten. Op dit moment wordt Sierra Leone als het minst ontwikkelde land ter wereld geclassificeerd. Vanaf 2002 werkt het land aan wederopbouw. Oorlogsmisdaden worden berecht via het Leone-tribunaal. Er is een “waarheids- en verzoeningscommissie”ingesteld om de oorlogsmisdaden te documenteren. 

 

In mei 2014 brak de Ebola epidemie uit in Sierra Leone. Een epidemie die uiteindelijk bijna 2 jaar heeft geduurd. Veel gezondheidswerkers overleden, veel slachtoffers vielen er onder de bevolking. In het totaal vielen er 11.000 dodelijke slachtoffers in West Afrika. Het land is opnieuw getraumatiseerd. De economie die langzaam aan het verbeteren was na de burgeroorlog, heeft een behoorlijke teruggang ondergaan.

 

In 2017 was er een modderstroom die gepaard ging met een aardverschuiving. Hierdoor zijn 1000 mensen overleden en 3000 mensen zijn dakloos geworden.  

 

Sierra Leone is een arm land. De maatstaven hiervoor zijn armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting. Op alle gebieden is de score voor Sierra Leone slecht. 

 

Algemene informatie over Sierra Leone: De oppervlakte is 73.325 km2, twee keer zo groot als Nederland. Er wonen naar schatting (2004, EIU) 5,01 miljoen inwoners. De talen die gesproken worden zijn Engels, Krio, Mende en Temne. Het klimaat is Tropisch. Wat religie betreft behoort ongeveer 60% bij de soenitische islam, 30% hangt het animisme aan en 10 % is christen. In de praktijk wordt het animisme door vrijwel iedere Sierraleoner in meer of mindere mate aangehangen.   Bron: o.a. Wikipedia

   kaart SL2