Liefde

30 maart 2021 1 Door Miep van Leeuwen

’s Morgens bid ik vaak “Heer, geef dat ik ook vandaag Uw liefde mag zien”.

Wetende dat Zijn liefde er altijd is maar ik niet altijd in staat ben om het te zien of op te merken.

Op een ochtend hoorde ik een vrolijk geschetter toen ik na mijn stille tijd mijn slaapkamer in liep. Ik was zeer verrast om dit vogeltje te ontdekken. Heen en weer hippend op mijn raamkozijn gaf hij een mooi concert! Het is het mannetje van de Splendid Sunbird. Een prachtig, kleurrijk vogeltje! Voor mij was het God’s liefde!

We gaan weer naar Pasen en dan herdenken we de sublieme daad van God’s liefde. Jezus die voor ons aan het kruis gaat, lijdt, sterft en opstaat!

Jezus die “omwille van de vreugde die voor Hem in het verschiet lag”, het kruis op Zich heeft genomen (Hebr. 12:2). Dit vreselijke lijden heeft Hij volbracht voor u en mij, het is een vreugde voor Hem dat wij door Zijn lijden en opstanding weer kinderen van God mogen zijn.

Het is één en al liefde, waardoor wij Hem mogen liefhebben en in Zijn opstandingskracht een nieuw leven mogen leven.

Gezegende Paasdagen!