Giften

Miep haar uitzending is volledig afhankelijk van giften. Uw financiële steun is dan ook zeer welkom. Om de uitzending van Miep komende 4 jaar te waarborgen zijn nieuwe structurele donateurs nodig.

Via het digitale formulier hieronder kunt u eenvoudig een donatie doen. U kunt ook zelf een gift overmaken of via deze link machtigingsformulier het analoge formulier downloaden.

Het IBAN rekeningnummer is: NL 28 RABO 037 372 01 81 BIC: RABONL2U
Tnv Protestantse Gemeente Gouda inz. TFC Miep van Leeuwen.
Als TFC zijn wij onderdeel van de PKN Gouda. Zie voor ANBI gegevens: ANBI verklaring. Giften zijn fiscaal aftrekbaar boven de gestelde drempel.


    eenmaligmaandelijksper kwartaaljaarlijks