Miep van Leeuwen ‘Hart voor Sierra Leone’

In februari 2012 ben ik vanuit de PKN gemeenten in Gouda uitgezonden naar Sierra Leone in West Afrika.  Ik werk hier op basis van een vrijwilligerscontract met de Mental Health Coalition. Dit is een Sierra Leoonse NGO die zich richt op het verbeteren van de zorg en het welzijn van mensen met psychiatrische problematieken.

Visie

“Miep van Leeuwen, Hart voor Sierra Leone” betekent dat ik werk in Sierra Leone, om vanuit de liefde van God bij te dragen aan een menswaardiger bestaan van mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen. Het laten zien van de liefde van God, door te investeren in relaties en contacten.

Missie

In al mijn werkzaamheden gaat het om overdragen van kennis en ervaring. De ontwikkling van geestelijke gezondheidszorg in Sierra Leone staat nog steeds in de kinderschoenen. Er is veel bereikt maar er is nog heel veel meer te doen.

Bouwen aan veranderingen in geestelijke gezondheidszorg is werk van de lange adem. Eén van de grote doelen waar we aan werken is dat de overheid gaat investeren in de geestelijke gezondheidszorg. We werken voortdurend aan erkenning en begrip voor mensen met deze problemen. Ook in contacten met pastors en imams. Veelal worden deze problemen gezien als een demonische invloed. We willen graag samenwerken met allerlei disciplines om verandering te bewerkstelligen in dit beeld.

Voortzetting werk

Ik ben bereid en heb het verlangen om mijzelf te geven aan dit werk in Sierra Leone voor de komende vier jaar (2020-2024). Ik wil graag nog verder bouwen aan de basis die is gelegd. Ervaar hierin nog steeds de roeping van God.

Ik ben op het moment de enige supervisor die de psychiatrisch verpleegkundigen door het hele land ondersteunt in hun werk. Deze verpleegkundigen geven aan dat ze nog zo weinig kennis en ervaring hebben dat ze graag willen dat ik nog langer blijf.

Met de steun van een Europese organisatie gaan we opnieuw een programma vormgeven, middels het werken met de verpleegkundigen.

We zijn opnieuw, na een onderbreking van ongeveer 5 jaar, begonnen bij City of Rest. Er is nu goede hoop dat we de zorg nu kunnen gaan professionaliseren!

Ik zie dat de geestelijke gezondheidszorg in Sierra Leone mij harder nodig heeft dan die in Nederland. Het werkt dat ik doe kan niet door iemand in Sierra Leone gedaan worden die kennis en ervaring is er gewoon nog niet.

Het is ook juist nu, na zeven jaar, dat ik merk dat alles vloeiender gaat verlopen. Ervaring met de cultuur, de taal, de mensen, allemaal nodig om met meer vrucht te kunnen werken. Ik word steeds meer gerespecteerd door mensen en dat maakt het juist nu makkelijker om in alle contacten iets te kunnen betekenen.

Miep van Leeuwen